SİPARİŞ SORGULA
takipcisatinal.com.tr

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası (Gizlilik Bildirimi), kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır.

Arama yapmak ve bilgi paylaşmak, diğer kullanıcılarla iletişim kurmak veya yeni içerikler oluşturmak gibi amaçlar dâhil olmak üzere hizmetlerimizi pek çok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında, bilgilerinizi ne şekilde kullandığımızı ve gizliliğinizi hangi yöntemlerle koruyabileceğinizi açık bir şekilde bilmenizi istiyoruz.

TakipciSarayi‘’global gizlilik standartlarına ‘’ uymaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi mobil cihazlar da dahil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize bakılmaksızın, internet sitemiz de dahil olmak üzere, bu Gizlilik Bildirimine atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna (birlikte, Hizmetler) uygulanacaktır. Hizmetlerimizi kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmekte ve bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi toplamamıza, kullanmamıza, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza rıza göstermektesiniz.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ ŞU KONULARI AÇIKLAR:

Kişisel bilgilerin kapsamı nedir?

Gizlilik standartları ve Uluslar arası Veri aktarımı

Kişisel verilerin toplanması

Bu bilgileri nasıl kullanıyoruz?

Kişisel Bilgilerin Paylaşımı

Kişisel Bilgilerin ne kadar süre ile saklıyoruz?

Kişisel Bilgileri Nasıl koruyoruz?

Üçüncü Taraf Gizlilik Uygulamaları

Bilgilere nasıl erişileceği ve bilgilerin nasıl güncelleneceği, diğer sunduğumuz seçenekler

Haklarınız

Değişiklikler

Topladığımız bilgiler; Kişinin ad ve soyadı, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca gizli bilgiler olarak anılacaktır.

TakipciSarayi kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. TakipciSarayi'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Websitesine, Uygulamalara ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, TakipciSarayi'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

TakipciSarayi, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesinin ve Uygulamaların kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Kullanıcılar, üyelik/kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca Websitesinde yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

Her kullanıcı, işbu Websitesini ve Uygulamaları ziyaret ederek veya kullanarak, işbu gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

KİŞİSEL VERİLER KAPSAMI NEDİR

Kişisel Bilgiler Nedir?

Kişisel Bilgi, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili bilgilerdir. Tanımlanabilir gerçek kişi, isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, genetik özel bir veya daha fazla faktör gibi bir tanımlayıcıya doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir. Bu gerçek kişinin zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği. Hizmetlerimizi kullanırken kişisel bilgilerinizi sizden toplarız.

Hizmetlerimizi kullandığınızda otomatik olarak topladığımız veya bizimle bir hesap için kaydettiğimiz kişisel bilgiler

Hizmetlerimizle etkileşiminiz, reklam tercihleriniz ve bizimle iletişiminiz hakkında bilgi topluyoruz. Bu, Hizmetlerimize eriştiğinizde kullandığınız cihazlardan (mobil cihazlar dahil) aldığımız bilgilerdir. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir: Aygıt Kimliği veya benzersiz tanımlayıcı, cihaz türü, reklam kimliği ve benzersiz cihaz belirteci. Mobil cihazınızdan konum bilgisi dahil olmak üzere konum bilgisi. Çoğu mobil cihazın, cihazınızın ayarlar menüsünden mobil cihazınızdaki herhangi bir uygulamaya göre konum servislerinin kullanımını kontrol etmenize veya devre dışı bırakmanıza izin verdiğini unutmayın. Sayfa görüntülemelerinizdeki istatistikler, sitelerden gelen ve sitelerden gelen trafik, başvuru URLsi, reklam verileri, IP adresiniz, göz atma geçmişiniz ve web günlüğü bilgileriniz gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri.

Çerezleri ve benzer teknolojileri kullanarak topladığımız kişisel bilgiler
Görüntülediğimiz sayfalar, tıklattığınız bağlantılar ve Hizmetlerimizi kullanırken gerçekleştirdiğimiz diğer işlemler hakkında, reklam veya e-posta içeriğimiz dahilinde bilgi toplamak için çerezler, web işaretçileri, benzersiz tanımlayıcılar ve benzer teknolojiler kullanırız.

Diğer kaynaklardan toplanan kişisel bilgiler
Topladığımız kişisel bilgileri doğrudan üçüncü taraflardan toplanan bilgilerle tamamlarız ve bunları hesap bilgilerinize ekleriz. Örneğin, yürürlükteki ulusal yasaların izin verdiği şekilde, geçerli bir yargı bölgesinde, ek iletişim bilgilerinin, kredi kontrol bilgilerinin ve kredi bürolarındaki bilgilerin kamuya açık demografik ve diğer bilgilerini topluyor ve kullanıyoruz.

Sosyal Medya
Sosyal medya siteleriyle bilgi paylaşmanıza veya hesabınızı oluşturmak veya hesabınızı ilgili sosyal medya sitesine bağlamak için sosyal medya sitelerini kullanmanıza izin veriyoruz. Bu sosyal medya siteleri, sizin tarafınızdan saklanan belirli kişisel bilgilere (örneğin, sizin tarafınızdan görüntülenen içeriklere, sizin tarafınızdan sevilen içeriklere ve gösterdiğiniz veya tıklattığınız reklamlarla ilgili bilgiler vb.) Otomatik olarak erişim sağlayabilir. Video içeriğiyle ilgili herhangi bir siteye erişim sağlamanız durumunda, videonuzu en az iki yıl boyunca veya siz yetkilendirmeyi geri çekene kadar üçüncü taraf sosyal medya sitelerinde görüntülenen videolarla paylaşabileceğimizi veya videonuzla ilgili bilgileri görüntüleyebileceğimizi kabul edersiniz. İlgili sosyal medya sitesinde gizlilik ayarları aracılığıyla erişebilmemize izin verdiğiniz kişisel bilgileri ve sizin hakkınızda ilgili sosyal medya sitesinde tutulan kişisel bilgilere erişebilmeniz için bize verdiğiniz izinleri siz kontrol edersiniz. Sosyal medya sitesi tarafından yönetilen bir hesabı hesabınızla ilişkilendirerek ve bu bilgilere erişme yetkisi verdiğimizde, bu sosyal medya siteleri tarafından sağlanan bilgileri bu gizlilik bildirimine uygun olarak toplayabilir, kullanabilir ve saklayabiliriz. Çeşitli sosyal medya sitelerinden eklentileri veya diğer teknolojileri de kullanabiliriz. Sosyal medya fişi aracılığıyla sağlanan bir bağlantıya tıklarsanız, ilgili sosyal medya sitesiyle gönüllü olarak bir bağlantı kurarsınız. Bir başkası hakkında bize kişisel bilgi verirseniz, bunu yalnızca o kişinin yetkisi ile yapmalısınız. Kişisel bilgilerini gizlilik bildirimimize göre nasıl topladığımızı, kullandığımızı, ifşa ettiğimizi ve koruduklarını onlara bildirmelisiniz.

GİZLİLİK STANDARTLARI VE ULUSLAR ARASI VERİ AKTARIMI
Kişisel verilerinizin yalnızca bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesini sağlamak
için uygun her türlü güvenlik tedbirini almış bulunmaktayız. Bu güvenlik tedbirleri örneğin, kişisel verilerinizin yeterli düzeyde veri koruması sağlamayabilecek ülkelere aktarımı gibi konularda alınan önlemleri de kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
Hizmetlerimizi kullandığınızda, kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda, kullanıcı hesabı oluşturmak için ilgili formda bilgi verdiğinizde, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, kullanıcılar arası görüşmeler, sohbetler yaptığınızda veya uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle başka bir şekilde iletişime geçtiğinizde, kişisel verilerinizi topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz.

BİLGİLERİ, AŞAĞIDAKİ YÖNTEMLERİ KULLANARAK TOPLARIZ
Sizin bize verdiğiniz bilgiler. (Kullanıcı paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm iştiraları ile de paylaşımına izin vermektedir.) Bunu yaptığınızda, sizden hesabınızla birlikte depolamak üzere adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya diğer kişisel bilgiler isteriz.
Hizmetlerimizi kullanımınızdan aldığımız bilgiler.
Sitemizi ziyaret ettiğiniz andaki bilgiler.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLERİ NASIL KULLANIRIZ?
Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Topladığımız kişisel verileri, Hizmetlerimiz'i sunmak ve geliştirmek, sitemizde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak (özellikle beğenebileceğiniz hizmetler ve ürünleri önererek), hesabınız veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, size kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama hizmetleri sunmak veya varsa hileli veya yasadışı faaliyetleri tespit etmek, bunları engellemek ve bu tür konuları soruşturmak için kullanmaktayız. Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatın öngördüğü veya faaliyetlerimiz ile ilgili veya faaliyetlerimiz için gerekli oldukları süre boyunca muhafaza etmekteyiz. Buna ek olarak, kapatılmış hesaplardaki kişisel verileri de yürürlükteki mevzuata uymak, dolandırıcılığı engellemek, borçlu olunan ücretleri tahsil etmek, uyuşmazlıkları çözmek, soruşturmalara yardımcı olmak, Kullanıcı Sözleşmemiz'i uygulamak ve yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği veya gerekli kıldığı diğer işlemlerde bulunmak için saklayabiliriz.

Sizinle bir sözleşmeyi yerine getirmek ve Hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülüğümüze uymak, yaşamsal ilginizi korumak veya kamu yararı için gerekli olabileceği gibi kişisel bilgilerinizi kullanırız. Bu kapsam şunları içerir: Ödeme işlemlerini ve hesap yönetimini sağlamak, Hizmetlerimizi işletmek, ölçmek ve iyileştirmek, Hizmetlerimizi güvende ve operasyonel tutmak, aldığınız eylemlere yanıt olarak beğenebileceğiniz öğeleri ve hizmetleri içeren site içeriğini özelleştirmek. Hesabınızla ilgili olarak sizinle iletişim kurmak, hesabınızla ilgili sorunları gidermek, bir anlaşmazlığı çözmek, borçlu veya ödenmemiş ücretler toplamak veya müşteri hizmetlerini sağlamak için kullanılır.

Yukarıda belirtilen amaçlar için sizinle iletişim kurarken, size e-posta, telefon, SMS / kısa mesajlar, posta postaları ve mobil push bildirimleri yoluyla ulaşabiliriz. Telefonla iletişim kurduğunuzda, verimliliği sağlamak için, Kullanıcı Sözleşmemizde ve ilgili yasalar tarafından yetkilendirildiği şekilde otomatik olarak veya önceden kaydedilmiş aramaları ve metin mesajlarını kullanabiliriz. Mesaj ve veri ücretleri geçerli olabilir. Bilgileri topladığımız zaman açıkladığınız diğer hizmetleri size sunmak. Konum tabanlı hizmetler sunmak için genel konum bilgilerini kullanırız (reklam, arama sonuçları ve diğer kişiselleştirilmiş içerikler gibi). Dolandırıcılığı, güvenlik ihlallerini veya diğer yasaklanmış veya yasa dışı faaliyetleri önlemek, tespit etmek, hafifletmek ve araştırmak.

TakipciSarayi, kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dâhilinde olan 3.kişiler ile paylaşabilecektir. Tüm hizmetlerimizden topladığımız bilgileri, hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek, korumak ve iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve hem TakipciSarayi hem de kullanıcılarımızı korumak için kullanırız. Bu bilgileri ayrıca, daha uygun arama sonuçları gibi size özel içerikler sağlamak için de kullanırız.

TakipciSarayi ile bağlantı kurduğunuzda, karşılaşıyor olabileceğiniz sorunları çözmeye yardımcı olması amacıyla tüm iletişimlerinizin kaydını tutarız. E-posta adresinizi, hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek amacıyla (örneğin, hizmetlerimizde yapılacak değişiklikleri veya geliştirmeleri bildirmek gibi) kullanabiliriz. Çerezlerden ve piksel etiketleri gibi diğer teknolojilerden toplanan bilgileri, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizin genel kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanırız. Bilgileri, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların dışında kullanmak için önce sizden izin isteriz.

Tarayıcınızı, hizmetlerimizle ilişkili olanlar da dâhil olmak üzere tüm çerezleri devre dışı bırakacak veya tarafımızdan bir çerez oluşturulduğunda bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak, çerezleri devre dışı bırakırsanız hizmetlerimizin çoğunun düzgün şekilde çalışmayacağını önemle hatırlatırız.

PAYLAŞTIĞINIZ BİLGİLER
Hizmetlerimizin çoğu, başka kullanıcılarla bilgi paylaşmanıza olanak tanır. Herkese açık olarak bilgi paylaştığınızda, Hizmetlerimiz, içeriğinizi paylaşma ve kaldırma konusunda farklı seçenekler sunar.

KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI
Kişisel verilerinizi, üçüncü kişi ve firmalar ile paylaşabiliriz. Bu kişisel verilerin paylaşımı, Hizmetlerimiz'i sunmamız ve Hizmetlerimiz'e erişiminizi sağlamamız, yasal yükümlülüklerimize uymamız, Kullanıcı Sözleşmemiz'i uygulamaya koymamız, Sıfır Risk Sistemi gereğince kullanıcılar arasında ürün ve/veya hizmet alışverişinin tamamlanmasını sağlamamız, pazarlama ve reklam faaliyetlerimizi sağlamamız, Hizmetlerimiz ile ilgili hileli veya yasadışı faaliyetleri engellememiz, bunları tespit ederek en az seviyeye indirmemiz ve bunları gereği gibi soruşturabilmemiz için gerekli olabilmektedir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN NE KADAR SÜRE İLE SAKLIYORUZ?
Kişisel bilgilerinizi, talep ettiğiniz Hizmetler'i sağlamak için veya yasal yükümlülüklerimize uymak, uyuşmazlıkları çözmek ve politikalarımızı uygulamak gibi diğer temel amaçlar için gerekli olduğu sürece saklarız.

Kişisel bilgiler için özel saklama süreleri, bölgesel kayıt tutma programlarımızda belgelenmiştir. Kişisel bilgileri ne kadar süre koruyoruz, sunduğumuz Hizmetler bağlamına ve yasal yükümlülüklerimize bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Aşağıdaki faktörler tipik olarak saklama sürelerini etkiler:
Hizmetlerimizi sağlamak için gereken kişisel bilgiler ne kadardır? Bu, ürünlerimizin performansını korumak ve iyileştirmek, sistemlerimizi güvenli tutmak ve uygun iş ve mali kayıtları sürdürmek gibi şeyleri içerir. Bu, veri saklama sürelerimizin çoğunun temelini oluşturan genel kuraldır.

Hizmetlerimizi sağlamak için gereken kişisel bilgiler ne kadardır?
Bu, ürünlerimizin performansını korumak ve iyileştirmek, sistemlerimizi güvenli tutmak ve uygun iş ve mali kayıtları sürdürmek gibi şeyleri içerir. Bu, veri saklama sürelerimizin çoğunun temelini oluşturan genel kuraldır.

Kişisel bilgiler hassas mı?
Eğer öyleyse, kısaltılmış bir tutma süresi genellikle uygundur.
Daha uzun bir saklama süresi için onay verdiniz mi?
Eğer öyleyse, verilerinizi sizin izniniz doğrultusunda koruyacağız.

Kişisel bilgilerinizi saklamak için yasal, sözleşmeli veya benzeri bir yükümlülüğe mi maruz kalıyoruz?
Örnekler, geçerli yargı alanlarındaki zorunlu veri saklama yasalarını, bir soruşturmayla ilgili verileri korumak için hükümet kararlarını veya dava amaçları için saklanan kişisel bilgileri içerebilir. Kişisel bilgilerinizi saklamak artık bizim için gerekli olmadığından, veri saklama ve silme politikalarımıza göre güvenli bir şekilde elden çıkaracağız.

KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KORUYORUZ?
Kişisel Verilerinizin kaybedilmesi, kötü niyetli olarak kullanılması, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, kişisel verilerinizin yetkisiz paylaşımı veya değiştirilmesi gibi riskleri azaltmak için uygun teknik ve idari güvenlik tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi korumaktayız

ÜÇÜNCÜ TARAF GİZLİLİK UYGULAMALARI
Bu gizlilik bildirimi, size yalnızca Hizmetlerimizi sunmakla bağlantılı olarak topladığımız kişisel bilgilerin kullanım ve ele alınmasına yöneliktir. Bilgilerinizi üçüncü bir tarafa ifşa ederseniz veya Hizmetlerimizden bir bağlantı yoluyla bir üçüncü taraf web sitesini ziyaret ederseniz, gizlilik bildirimleri ve uygulamaları kendilerine sağladığınız veya sizden topladığı kişisel bilgiler için geçerli olacaktır.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE ERİŞME VE BUNLARI GÜNCELLEME
Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel bilgilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bu bilgiler yanlışsa, bunları hızlı bir şekilde güncellemeniz veya silmeniz için (bunları işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) elimizden geleni yaparız. Kişisel bilgilerinizi güncellerken, isteğinizi yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren (örneğin, yeni bir sistem geliştirmek veya mevcut kullanımı önemli biçimde değiştirmek gibi), başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan (örneğin, yedek sistemlerde bulunan bilgilerle ilgili) istekleri reddedebiliriz.

Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunabildiğimizde, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bunu ücretsiz yaparız. Hizmetlerimizi, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetmeye çalışırız. Bu nedenle, bilgilerinizi hizmetlerimizden silmenizin ardından, kalan kopyaları etkin sunucularımızdan hemen silmeyebilir ve bu bilgileri yedek sistemlerimizden kaldırmayabiliriz.

PAYLAŞTIĞIMIZ BİLGİLER
Kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla ve kişilerle paylaşmayız. Aşağıdaki herhangi bir durum, bu kural için istisna oluşturur
İzin vermeniz durumunda
Sizden bunu yapmak için izin alırsak, kişisel bilgilerinizi şirketlerle, kuruluşlarla veya Rheyds’ın dışındaki kişilerle paylaşırız. Hassas kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için kaydolarak izin vermenizi gerektiririz.
Alan adı yöneticileriyle ilgili durumlarda
Yüklediğiniz uygulamalarla ilgili istatistikler gibi, hesabınızla ilişkili istatistiki bilgileri görüntüleyebilir.
Hesap şifrenizi değiştirebilir.
Hesabınıza erişiminizi askıya alabilir veya feshedebilir.
Hesabınız dahilinde depolanan bilgilere erişebilir veya bunları alıkoyabilir.
Geçerli yasaları, mevzuatı, yasal süreci veya uygulanabilir resmi taleplere uygunluk amacıyla hesap bilgilerinize erişebilir.
Bilgileri veya gizlilik ayarlarını silme ya da düzenleme hakkınızı kısıtlayabilir.
Harici olarak işlenmeleri için
Gizlilik Politikamızdaki ve diğer geçerli gizlilik ve güvenlik tedbirlerindeki talimatlara dayanarak ve bunlara uygun bir şekilde kişisel bilgileri bizim adımıza işlemeleri için bağlı kuruluşlarımıza veya diğer güvenilir işletmelere ya da kişilere veririz.

Reklam
Reklam, tanıtım, pazarlama, hizmet sunumu gibi durumlarda kullanıcının muvafakati olmadan paylaşılan kişisel bilgilerin kullanılması ya da çalınması halinde tüm sorumluluk 3. Kişi durumundaki firmaya aittir.

Yasal Nedenler
Aşağıdaki durumlarda bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğuna iyi niyetimizle inanırsak, kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya TakipciSarayi dışından kişilerle paylaşırız:

Geçerli tüm yasa, düzenleme, yasal işlem veya uygulanabilir resmi talepleri karşılama
Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli Hizmet Şartlarını uygulamak.
Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek
TakipciSarayi'nin, kullanıcılarımızın veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak.
Bilgi Güvenliği
TakipciSarayi ve kullanıcılarımızı, sakladığımız bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için çok çalışırız. Özellikle:

Hizmetlerimizin çoğunu şifreleriz.

Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri dâhil olmak üzere bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı gözden geçiririz.
Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri bizim için işlemek üzere bilmesi gereken, gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabi olan ve bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilecek veya anlaşmaları feshedilebilecek Rheyds çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlarız.

BU GİZLİLİK POLİTİKASI NE ZAMAN GEÇERLİDİR?

Gizlilik Politikamız, TakipciSarayi ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası'na dâhil olmayıp ayrı bir gizlilik politikasına sahip hizmetler hariçtir. Gizlilik Politikamız, arama sonuçlarında size gösterilebilen ürünler ya da siteler, TakipciSarayi hizmetlerini içerebilen siteler veya hizmetlerimizden bağlantı verilen diğer siteler dâhil olmak üzere diğer şirketler ve bireyler tarafından sunulan hizmetler için geçerli değildir. Gizlilik Politikamız hizmetlerimize reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN KURALLARINA UYUM VE BU KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ
Gizlilik Politikamıza uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceleriz. Yazılı resmi şikayetler aldığımızda, durumu takip etmek için şikayette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak kullanıcılarımızla doğrudan çözemediğimiz tüm şikayetleri çözüme kavuşturmak için, yerel veri koruma yetkilileri de dâhil olmak üzere uygun denetim yetkilileriyle birlikte çalışırız.

HAKLARINIZ
Erişim bölümü altındaki haklarınıza ek olarak:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilecek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Böylelikle; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'un 11.maddesi gereğince,

Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir; Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini öğrenebilir;

Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz; İşlenen kişisel verilerinize ilişkin itiraz hakkı ve zarar uğramanız halinde zararın giderilmesi hakkınızı kullanabilirsiniz.